ข้อสังเกตการ Export Map ใน ArcMap

การทำแผนที่ใน ArcMap ปกติแล้วจะสามารถส่งออกเป็นไฟล์นามสกุลภาพต่างๆ ได้ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเป็น *.tif, *.jpg, *.png, *.pdf, หรือ *.bmp

แต่ช่วงหลังมานี้การส่งออกไปเป็น *.jpg และ *.png จะสังเกตเห็นว่า Background ที่ปกติ Default เป็นสีขาว (RGB : 255 255 255) จะแสดงออกเป็นสีเทานิดๆ (RGB : 240 240 240)

ส่วน *.tif, *.pdf, และ *.bmp จะเป็นสีขาวปกติ (RGB : 255 255 255) ทุก DPI ที่มีการส่งออก

Background สีขาว ปกติ *.tif, *.pdf, และ *.bmp (RGB : 255 255 255)

RGB : 255 255 255

Background สีเทา ไม่ปกติ *.jpg และ *.png (RGB : 240 240 240)

RGB : 240 240 240

 

อีกกรณีหนึ่งที่เจอเวลาส่งออกแผนที่เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบในแผนที่ถูกดึงมาจาก Web Map Service หรือ Proxy Server โดยเฉพาะข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ ที่เวลาส่งออกแผนที่แล้ว ข้อมูลภาพถ่ายฯ ไม่ติดออกมาด้วย

No Image

วิธีการแก้ไข ก็คือ ให้ปรับลดขนาด DPI ลง เช่น จากเดิมกำหนดไว้ 300 DPI ปรับให้เหลือ 200 DPI หรือ 150 DPI และส่งออกแผนที่ใหม่ ก็จะสามารถแสดงข้อมูลภาพถ่ายฯ ได้ตามปกติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s