โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

การจะค้นหาข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยซักเรื่อง จำเป็นจะต้องไปทบทวนบทความ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ตามมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเรื่องที่ต้องการจะทำ มีใครเคยทำไว้แล้วบ้าง ใช้เทคนิควิธีการอะไร เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งที่เราคิดหรือกำลังจะทำหรือไม่ อย่างไร การค้นหาเรื่องที่คล้ายกับที่เราต้องการจะทำอย่างน้อยก็ 5 – 10 เรื่อง เราอาจจะต้องไปหาตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานต่างๆ สถาบันต่างๆ ซึ่งก็คงจะใช้เวลาพอสมควร แต่บางครั้งเรื่องที่เราต้องการก็อาจจะไปอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เราไม่รู้จัก และไม่ได้ค้นหา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ดีและตรงใจมากกว่าเรื่องที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เรารู้จัก ทำให้เสียโอกาส

ปัญหาที่ผมเจอก็คือ ผมต้องเข้าไปหาเรื่องที่สนใจในห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้รู้สึกเหนื่อย ซึ่งก็รู้สึกว่าควรจะมีสักหนึ่งเว็บไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทความ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ของทุกหน่วยงานรวมไว้ที่เดียวกัน ค้นหาครั้งเดียวได้ครบทุกหน่วยงานและสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปใช้งานได้เลย (เฉพาะทางด้านการศึกษา) ก็ไปเจอ โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ผมว่าดีมากเลย โอเค

ThaiLIS

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป

1. การจะเข้าใช้งานต้อง สมัครสมาชิก ก่อน

SignIn

2. เลือกค้นหาข้อมูลแบบ Basic หรือ Advanced และกำหนดเงื่อนไขตามต้องการ

Search

3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา

Result

4. เลือกเรื่องที่ต้องการและดาวน์โหลดเอกสารไปใช้งานซึ่งง่ายและสะดวกมาก

Download

5. เงื่อนไขการนำเอกสารไปใช้งาน เน้นทางด้านการศึกษาและควรอ้างอิงหรือให้เครดิตกับเจ้าของผลงานด้วย อันนี้สำคัญมาก

Limit

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s