การแก้ไขปัญหา นำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS Loader ไม่ได้ (ตอนที่ 2)

ครั้งก่อนเคยนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา การนำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS Shapefile and DBF loader ในโปรแกรม pgAdmin III (PostgreSQL/PostGIS) ไม่ได้ เนื่องจากการนำเข้าต้องกำหนด Encoding เป็น Windows-874 และ SRID เป็นตัวเลขที่กำหนดค่าพิกัดตาม EPSG เช่น 4326, 32647, 32648 เป็นต้น

ปัญหาครั้งนี้ คือ ตอนสร้าง New Database จะไม่มี template_postgis ให้เลือก ถึงแม้ว่าจะติดตั้ง PostGIS แล้ว (โปรแกรมที่ติดตั้งตอนนี้เป็น postgreSQL 9.2.13.3 และ PostGIS 2.1.8 บน Window 10 แบบ 64 bit)

no template_postgis

การไม่มี template_postgis ให้เลือก ทำให้ไม่สามารถนำเข้า Shapefile ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ เนื่องจากจะไม่มีการสร้างตาราง spatial_ref_sys ขึ้นมารองรับ ถึงแม้ว่าจะทำตามวิธีการแก้ไขในตอนแรกแล้วก็ตาม

วิธีการแก้ไข คือ

1. สร้าง New Database ตามปกติ

New Database

2. กำหนดค่าในแท็บ Properties

Properties Tap

3. กำหนดค่าในแท็บ Definition

Definition Tap

4. เลือก New Extension


155_10

5. กำหนดค่าในแท็บ Properties เลือก postgis

Properties Tap

6. กำหนดค่าในแท็บ Definition เลือก public และ เวอร์ชั่นของ postgis

Definition Tap

7. หากไม่ทำตามข้อ 4 – 6 จะพิมพ์คำสั่ง SQL ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

SQL

8. หลังจากกำหนดค่าแล้ว ในตารางจะปรากฎ spatial_ref_sys ขึ้นมา ก็สามารถนำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS Shapefile and DBF loader ได้ตามปกติ

spatial_ref_sys Table

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s