ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกผ่าน GlobalForestWatch

ปกติเราจะรู้จักข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมผ่าน Google Earth และ Google Map ซึ่งก็ดูตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นภาพสวยๆ ในมุมมองแบบ Bird Eye View ดูท้องฟ้า ทะเล ตึก อาคาร สถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย นอกจากนั้นยังมีข้อมูล Street View ที่ทำให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จริงๆ ในมุมมองแบบแนวราบ โดยทั้งข้อมูลภาพถ่ายฯ และ Street View สามารถเลือกดูได้หลายช่วงเวลา ซึ่งทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่แตกต่างกันเมื่อต่่างช่วงเวลากัน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลภาพถ่ายฯ ไม่ได้มีไว้ให้ดูเพื่อความสวยงามอย่างเดียว หากมองให้ลึกลงไปในภาพยังมีวัถตุหลายอย่างที่ถ้าสามารถถูกนำเสนอออกมาให้เป็นกลุ่มหรือชนิดเดียวกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในหลายสาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่น

พื้นที่แหล่งน้ำ สามารถดูการกระจายตัวได้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดเล็ก คำนวณดูแล้วมีพื้นที่เท่าไร จะกักเก็บน้ำได้เท่าไร อยู่ในพื้นที่แบบไหน ระดับน้ำลึกหรือตื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านน้ำก็จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อาคาร บ้านเรือน มีจำนวนกี่หลังในพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัด ถ้าหากมีข้อมูลภาพถ่ายฯ หลายปีก็สามารถดูได้ว่ารูปแบบการกระจายตัวของอาคารเป็นไปในทิศทางไหน ตรงไหนเป็นพื้นที่โล่ง พื้นที่รกร้าง การจะสร้างถนนใหม่ตัดผ่านจะต้องเวนคืนอาคาร บ้านเรือนกี่หลัง คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร ก็สามารถที่จะทำได้

พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว มีจำนวนมากน้อยแค่ไหน ในแต่ละเดือนแต่ละปี มีพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้น ลดลงกี่ไร่ ส่วนมากพื้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหน พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไร มีในแนวเขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์หรือไม่ ก็สามารถที่จะทำได้ จากการนำข้อมูลภาพถ่ายฯ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตัวระบบที่จะมานำเสนอและคิดว่าเป็นประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ชื่อว่า Global Forest Watch เป็นการพัฒนาร่วมกันของหลายหน่วยงาน แต่หลักๆ จะเป็น World Resources Institute (WRI), Google Engine, University of Maryland, NASA, และ USGS ซึ่งเป็นการนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวง โดยเฉพาะ LANDSAT จำนวน 650,000 ภาพ มาทำการจำแนกพื้นที่ป่าไม้ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) ทั่วโลก ในรายละเอียดภาพ 30 เมตร ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2012 (และกำลังทำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป) จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ลดลง จำนวน 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร และเพิ่มขึ้นเพียง 0.8 ล้านตารางกิโลเมตร ในรอบ 12 ปี

ภาพรวมของระบบทำออกมาดีมาก มี Content ต่างๆ มากมาย ที่ทำให้ระบบดูมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การออกแบบ Interface ให้ใช้ง่าย โดยเปลี่ยนมองมุมการแสดงชั้นข้อมูลแผนที่ไปไว้ด้านบนแทนที่จะเป็นด้านซ้ายเหมือนระบบทั่วไป หน้าต่างเครื่องมือสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างอิสระ การมีชั้นข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งคิดว่าในอนาคตจะมี Function ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจที่เป็นแบบ Monitor และเป็นข้อมูลภาพถ่ายรายละเอียดสูงแน่นอน

URL : http://www.globalforestwatch.org/

ภาพรวมระบบ
Overview

1. หัวข้อหลักต่างๆ
หน้าหลัก
Home

2. ชั้นข้อมูล
Layers

3. ค้นหาข้อมูล
Search

4. แผนที่ฐาน และ ช่วงเวลาแสดงพื้นที่ป่าไม้รายปี
Based Map

5. การคำนวณพื้นที่ป่าไม้
Calculating Area

6. การแบ่งปันข้อมูล
Share

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s