การแสดงข้อมูลตารางในหลายมิติด้วย Pivot Table

ตารางข้อมูลมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ แถว (Row) และ คอลัมน์ (Column) หากมองในเรื่องการนำเสนอข้อมูลก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน จนยากที่จะทำความเข้าใจ แบบว่าเห็นตารางแล้วเข้าใจทันที่ว่าคืออะไร เช่น ตารางข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะประกอบไปด้วย 6 คอลัมน์ มีจำนวน 1,086 แถว

MS Excel

เราจะเห็นว่าใน แถวที่ 3 ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่นาข้าว ประมาณ 82 ไร่

และในแถวที่ 11 ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกไม้สัก ประมาณ 18 ไร่

แต่จริงๆ แล้ว มีข้อมูลในหลายแถวในคอลัมน์ที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เช่น

แถวที่ 2, 11, … ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกอ้อย ประมาณ ? ไร่

แถวที่ 4, 7, 8, 10, … ต.ทุ่งพระ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลผสม ประมาณ ? ไร่

ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะดูว่าในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีกี่ประเภท รวมเป็นพื้นที่เท่าไร และอยู่ในขอบเขตตำบล อำเภอ และจังหวัดอะไรบ้าง การจะมานั่งนับและคำนวณทีละแถวก็คงไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนัก ดังนั้น Pivot Table จะสามารถช่วยเราได้ โดย Pivot Table เป็นฟังก์ชั่นการทำงานหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office : Excel ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่าย

วิธีการใช้งานมีดังนี้

1. เปิดตารางข้อมูลใน Excel

2. ไปที่ Pivot Table

Pivot Table

3. เลือกการแสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน Sheet ใหม่ หรือ Sheet เดิม ในที่นี้เลือกแสดงใน Sheet ใหม่
New Sheet

4. องค์ประกอบของ Pivot Table
Overview

5. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ โดยนำมาใส่ใน ป้ายชื่อแถว, ป้ายชื่อคอลัมน์, ค่า
Result 1

6. สามารถเลือกการแสดงค่าสถิติข้อมูล
Statistic

7. สลับและเพิ่มคอลัมน์
Result 2

Result 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s