การจัดทำแผนที่จำนวนมากแบบอัตโนมัติบนโปรแกรม ArcMap 2010

ปกติแล้วการจัดทำแผนที่จะทำได้ทีละ 1 แผ่น ซึ่งจะมีองค์ประกอบทุกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ผู้จัดทำต้องการ ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนข้อมูลและส่วนองค์ประกอบแผนที่ ในส่วนของข้อมูลจะเป็นชั้นข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอในแผนที่ เช่น ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ชั้นข้อมูลถนน ทางน้ำ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เส้นชั้นความสูง เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการกำหนดขนาด สี ตำแหน่ง และรูปแบบของข้อมูลและตัวหนังสือ ที่สื่อความหมายและมีความสวยงาม อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนขององค์ประกอบแผนที่ ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้รู้ว่าแผนที่นี้ มีชื่อว่าอะไร หน่วยงานไหนเป็นผู้จัดทำ มีระบบพิกัดแบบไหน มีมาตราส่วนเท่าไร มีเส้นโครงแผนที่อะไร พื้นหลักฐานอ้างอิงอะไร ทิศเหนือหันไปทิศทางไหน และพื้นที่นำเสนอในแผนที่อยู่ตรงบริเวณไหนของตำบล อำเภอ จังหวัด หรือประเทศ ซึ่งการทำแผนที่ที่มีทั้ง 2 ส่วนนี้แล้ว จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและนำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

อย่างที่ได้เกริ่นไว้แต่แรก สุดท้ายแล้วแผนที่ที่ทำขึ้นมาก็จะได้ 1 แผ่น บางคนอาจจะถนัดที่จะสร้างต้นแบบแผนที่ หรือ Template เพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง แต่ข้อมูลหลายอย่างในแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องทำการแก้ไขและบันทึกไฟล์ เพื่อส่งออกเป็นไฟล์ภาพทุกครั้ง ถ้าหากว่าการจะได้แผนที่แผ่นใหม่ จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลจากแผนที่แผ่นเดิม จำนวน 6 ที่ ได้แก่ เปลี่ยนชื่อแผนที่ เลื่อนข้อมูลในแผนที่ให้เป็นพื้นที่ใหม่ เปลี่ยนมาตราส่วน เปลี่ยนการแสดงผลภาพรวมแผนที่ เปลี่ยนตัวเลขจำนวนนับแผ่นแผนที่ และทำการบันทึกแผนที่ ซึ่งเป็นการทำงานที่ซ้ำๆ กัน กว่าจะได้แผนที่แต่ละแผ่นก็ต้องใช้เวลาและสมาธิในการจัดทำ ถ้าแผนที่ที่ต้องการจัดทำมีจำนวนไม่มาก คือ 5 – 10 แผ่น ก็ไม่ใช่ปัญหาสามารถทำแบบนี้ได้เลย แต่ถ้าจำนวนแผนที่เป็น 500 – 1,000 แผ่น เราจะต้องเสียเวลามานั่งทำแบบนี้หรือไม่

ในโปรแกรม ArcMap 2010 มีคำสั่งในการจัดทำแผนที่แบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Data Driven Pages
Data Driven Pages

Setup Map

Change Auto Text

Change Auto Index

GeoPDF Export

GeoPDF

เปิดเอกสาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s