ความแตกต่างของการซ้อนทับข้อมูลแบบ Merge และ Union

ทดสอบทำการเปรียบเทียบการซ้อนทับแบบ Merge และ Union ของชั้นข้อมูล GIS ในรูปแบบ Polygon ซึ่งเป็นการแสดงความแตกต่างของวิธีการทั้งสองนี้ในส่วนของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) และขนาดของข้อมูล (Size)

การ Merge

การ Union

เปิดเอกสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s