ข้อสังเกตสำหรับการตัดข้อมูล Raster ด้วย Vector

ข้อมูล Raster จะมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัสเรียงต่อๆกันหรือที่เรียกว่า Pixel ในแต่ละ Pixel จะมีค่าตัวเลขประจำกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น Digital Number หรือ Pixel Value ซึ่งจะเป็นการบอกถึงค่าสีที่ประจำอยู่ภายใน

ค่า Pixel Value ในข้อมูล Raster แบบขาว-ดำ

ค่า Pixel Value ในข้อมูล Raster แบบสี (RGB)

ในการตัดข้อมูล Raster ด้วย Vector นั้นค่า Pixel Value ของข้อมูลใหม่ที่ได้ออกมาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือตำแหน่งของ Pixel ที่จะต้องถูกเลื่อนให้ตรงกับตำแหน่งของแนวขอบ Vector ที่ใช้ตัด ซึ่งจะมีการเลื่อนไม่เกินครึ่งหนึ่งของขนาด Pixel

ข้อมูล Raster และแนวขอบ Vector ที่จะใช้ตัด

ตำแหน่ง Pixel ของข้อมูล Raster (ก่อนตัด) และแนวขอบ Vector ที่จะใช้ตัด

ตำแหน่ง Pixel ของข้อมูล Raster (หลังตัด) และแนวขอบ Vector ที่จะใช้ตัด

ข้อมูล Raster ที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างนี้ เป็นของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ที่มีขนาดรายละเอียดภาพ (Resolution) 50 เซนติเมตร ซึ่งก็คือมีขนาด Pixel ใน 1 Pixel กว้าง 50 x 50 เซนติเมตร ดังภาพจะเห็นว่าตำแหน่งใหม่เลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมไป 18 เซนติเมตร เพราะขนาด Pixel ไม่สามารถตัดแบ่งได้ ถ้าไม่ต้องการให้ตำแหน่งข้อมูลเลื่อนออกต้องทำการกำหนดแนวขอบ Vector ให้ตรงกับขนาดของ Pixel ซึ่งในทางปฏิบัติ ทำได้ยากถ้าข้อมูล Vector มีความซับซ้อนมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s