การใช้งานโปรแกรม QGIS (8/8) : การออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับการจัดพิมพ์

ในบทนี้จะอธิบายถึงการออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับการจัดพิมพ์ หรือว่าเป็นการผลิตแผนที่ เพื่อนำข้อมูลที่เราได้จัดทำไว้ทั้งหมด ออกมานำเสนอให้คนอื่นได้เห็นในรูปแบบของไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสาร ซึ่งสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำมาใช้วางแผนและเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ เนื้อหาจะประกอบไปด้วย การใส่องค์ประกอบแผนที่ทุกอย่างที่มีความสำคัญ พร้อมทั้งการกำหนดรายละเอียดข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะทำให้แผนที่ออกมาสวยงามและมีข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

องค์ประกอบแผนที่ ได้แก่
1. แผนที่หลัก
2. รูปภาพ
3. ข้อความ
4. สัญลักษณ์
5. มาตราส่วน
6. รูปวาด
7. เข็มทิศ
8. ตารางข้อมูล

เปิดเอกสาร บทที่ 8

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s