การใช้งานโปรแกรม QGIS (6/8) : การนำเข้าชั้นข้อมูลจากไฟล์ Text

ในบทนี้จะอธิบายถึงการนำเข้าชั้นข้อมูลจากไฟล์ Text ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย

1. การสร้างชั้นข้อมูล Point

2. การสร้างชั้นข้อมูล Line

3. การสร้างชั้นข้อมูล Polygon

เปิดเอกสาร บทที่ 6

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s