การใช้งานโปรแกรม QGIS (4-2/8) : การสร้างชั้นข้อมูล Point/Line/Polygon

ในบทนี้จะพูดถึงการสร้างชั้นข้อมูล GIS แบบ Point/Line/Polygon ต่อเป็นตอนที่ 2 (2/3) ซึ่งจะเป็นส่วนของชั้นข้อมูล Line ประกอบไปด้วย

1. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

2. การตั้งค่า Snap

3. การใช้เครื่องมือการวาดในรูปแบบต่างๆ

เปิดเอกสาร บทที่ 4-2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s