การใช้งานโปรแกรม QGIS (3/8) : เครื่องมือการเลือกและแสดงรายละเอียดชั้นข้อมูล

ในบทนี้จะพูดถึงเครื่องมือการเลือกและแสดงรายละเอียดชั้นข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การแสดงรายละเอียดข้อมูล
2. การเลือกข้อมูล

3. การเปิดตาราง

4. เครื่องมือการวัด

5. การแสดงข้อมูล
6. การบันทึกหน้าแผนที่
7. การแสดงป้ายกำกับข้อมูล
8. การแสดงฉลากข้อมูล

เปิดเอกสาร บทที่ 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s