การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (5/5)

ในบทนี้จะอธิบายถึงการซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับแบบจำลองความสูง ซึ่งถ้าคิดกันแบบง่ายๆ ข้อมูลต่างๆ ที่มีตำแหน่งตรงกัน บนระบบพิกัดเหมือนกัน ก็สามารถจะนำมาซ้อนทับกันได้เลย ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยาก แต่ในความเป็นจริงแล้วการจะได้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อมาซ้อนทับกันนั้นจะต้องมีวิธีการจัดเตรียมอยู่หลายขั้นตอน ถึงจะได้ข้อมูลที่พร้อมจะนำมาซ้อนทับกัน เช่น การปรับแก้เชิงเรขาคณิตของทุกชั้นข้อมูลให้มีตำแหน่งตรงกัน การปรับสีของข้อมูลภาพให้สวยงาม การปรับแก้ระบบพิกัดให้เหมือนกัน การค้นหาและรวบรวมแหล่งข้อมูลที่ต้องการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่นำมาจัดทำในแต่ละบท บางทีก็ได้ผ่านวิธีการเหล่านั้นมาแล้ว ทำให้ดูเหมือนง่าย ในการที่จะนำมาซ้อนทับกัน หลายท่านเมื่อได้ไปทดลองทำแล้ว อาจจะติดปัญหาที่ไม่สามารถนำมาซ้อนทับกันได้ คงต้องมาตรวจสอบในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลกันอีกที ว่ามีขั้นตอนไหนที่ยังไม่ได้ทำบ้าง เช็คทีละขั้นตอน จะทำให้ปัญหาค่อยๆ หมดไป

ผลลัพธ์ของการซ้อนทับ

ตกแต่งภาพเพิ่มเติมเพื่อการนำเสนอ

เปิดเอกสาร บทที่ 5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s