การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (1/5)

ในบทนี้จะอธิบายถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆในส่วนของ 3D Scene View ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 11 อย่าง เช่น Identify, Select Features, Select Graphics, และ Navigate เป็นต้น สำหรับข้อมูลตัวอย่างสามารถใช้ของ Extension 3D Analyst ได้เลย ถ้าได้ทำการติดตั้ง Extension ไปแล้ว ข้อมูลตัวอย่างจะอยู่ที่ \ESRI\AV_GIS30\AVTUTOR\3D\site2

ข้อมูลตัวอย่างจาก Extension

ข้อมูลตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน

เปิดเอกสาร บทที่ 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s