การใช้งาน Selection By Location

          การ Query หรือการ Selection ในทาง GIS นั้นมีได้ทั้งที่เป็นแบบ Attribute และ Geometry ส่วนใหญ่แล้วผมจะได้ใช้งานแบบของ Attribute มากกว่า เนื่องจากเป็นการ Selection จากข้อความหรือตาราง ซึ่งทำได้ง่ายโดยใช้ประโยค SQL โดยเฉพาะส่วนที่เป็น Where Clause เช่น

          “ID” > 102
          “NAME” = ‘ลำปาง’
          “GROUP” = ‘62’ AND “AREA” < 50000
          “VILLAGE” LIKE ‘%น้ำ%’

          แต่บางครั้งข้อมูลที่เราต้องการก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้จากในชั้นข้อมูลเดียว จำเป็นต้องนำอีกชั้นข้อมูลหนึ่งมาเป็นเงื่อนไขในการช่วยเลือกข้อมูล เช่น ต้องการเลือกเส้นชั้นความสูงภายในอำเภอดอยเต่า ต้องการเลือกตำแหน่งบ่อน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรี หรือต้องการลบขอบเขตด้านนอกของตำบลทั้งภาคอีสาน

การใช้ Selection By Location ใน ArcMap นั้น เราจะต้องเลือกข้อมูล 3 อย่าง คือ
1. ข้อมูลที่เราต้องการจะเลือก
2. ข้อมูลที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการเลือก
3. วิธีการเลือก

ตัวที่ 3 เนี่ยแหละครับที่ผมต้องการแสดงให้เห็นว่ามันมีหลายวิธีที่เราสามารถจะได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะเลือกชั้นข้อมูลข้อ 1 และ 2 เหมือนกันก็ตาม ลองดูที่รูปภาพ แต่ละแบบเผื่อจะได้เกิด Idea เอาไปประยุกต์ใช้ในงานที่เหมาะสมของแต่ละคนต่อไป

intersect haveTheirCentroidIn
intersect havetheircentroidin
arcWithin arcWithinADistanceOf-2000Meters
arcwithin arcWithinADistanceOf-2000Meters
arcWithinADistanceOf+2000Meters arcCrossedByTheOutlineOf
arcWithinADistanceOf+2000Meters arcCrossedByTheOutlineOf
shareALineSegmentWith3_resize
shareALineSegmentWith

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s