ปัญหาขอบเขตการปกครอง

          ขอบเขตการปกครองของตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกนที่จัดทำขึ้นมาในหลากหลายเวอร์ชั่น โดยไม่รู้ว่าของใครถูกต้องที่สุด หลายครั้งที่ผมต้องมานั่งแก้ไขข้อมูลที่ทำเสร็จแล้วแต่ขอบเขตไม่ตรงกับของหน่วยงานอื่นที่ทำงานร่วมกัน พอเป็นหลายๆ ครั้งเลยรู้สึกอารมณ์บ่จอย ตอนนี้ก่อนจะทำงาน ผมจะถามก่อนเลยว่าจะใช้ขอบเขตของหน่วยานไหนจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขรอบสองรอบสาม เหมือนที่ผ่านๆ มา

          ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีมาตรฐานของขอบเขตการปกครอง ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบทำไปเลย ในการจัดทำและอัพเดจข้อมูลโดยให้ทุกๆ หน่วยงานอ้างอิงขอบเขตจากที่นี่ จะทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานและช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำไว้ สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อมูลออกมาในลักษณะของข้อมูลสาธารณะ (ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ฟรี) อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นคำอธิบายหรือ Metadata ด้วย เพราะเวลานำข้อมูลไปใช้งานจะได้อ้างอิงถูกว่าข้อมูลนี้มาจากหน่วยงานไหน (ให้เครคิต) บางทีผมขอข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานและนำมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน พอนานๆ ไป ลืม ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้ของใคร เพราะไม่มี Metadata บอกใว้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนมาตรฐาน Metadata ISO 19115 (ฉบับภาษาไทย) ตามการประกาศให้ใช้งานของ สมอ. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ด้วยครับ

bound1
          ขอบเขตจังหวัด 1

bound2
          ขอบเขตจังหวัด 2

bound31
          ขอบเขตจังหวัด 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s